AFAS - Mailchimp
Technische documentatie

Redundant uitgevoerd

De middleware servers voor het APIcenter zijn redundant in meerdere datacenters.

AVG proof

Alle logs worden een maximale termijn opgeslagen en kunnen desgewenst verwijderd of niet opgeslagen worden.

Toegang tot APIcenter

Je hebt toegang tot ons APIcenter om de status van de koppeling te monitoren

Technische informatie

In deze documentatie wordt beschreven wat de koppeling tussen Mailchimp en AFAS inhoudt, welke gegevens worden uitgewisseld en hoe dit tot stand komt. In de basis is de koppeling zelf een tussenlaag, welke met behulp van instellingen en parameters, verzoeken doet aan zowel AFAS als Mailchimp voor bepaalde informatie. De koppeling slaat daarbij zelf geen informatie op, deze wordt alleen verwerkt, voornamelijk relevant in verband met de AVG wetgeving.

Instelling verbinding

Informatie uit AFAS verkrijgen gaat met behulp van connectoren. In de connectoren wordt bepaald welke velden worden uitgelezen om vervolgens te kunnen verzenden naar de Mailchimp configuratie. De koppeling maakt gebruik van de volgende connectoren, waarbij de connectoren met een extra suffix, kopieën zijn van standaard connectoren met extra velden:

 • Profit_Debtor_App
 • Profit_Deliveryaddress
 • Profit_Contacts_App

Hoe deze connectoren zijn opgebouwd wordt uitgebreid besproken bij de documentatie van de verschillende functionaliteiten.

Informatie vanuit Mailchimp wordt verkregen via de API. Hiervoor dient in de admin permissie voor ingesteld zijn. Op basis van een token en een list ID wordt het mogelijk om verzoeken te doen voor informatie.

Zodra beide verbindingen tot stand zijn gekomen worden deze configuratie opgeslagen op het Dashboard. Dit wordt aangeduid met “APIcenter”. Deze tussenlaag verwerkt alle aanvragen of verzendingen van informatie. Afhankelijk van de gekozen oplossing zijn op het dashboard ook de overige instellingen terug te vinden.

Functionaliteiten

De koppeling bestaat uit 2 onderdelen/modules. Dit zijn;

 • het importeren van klanten (debiteuren of contacten)
 • het terugkoppelen van specifieke velden

Daarbij is het financiële systeem AFAS altijd leidend.

Importeren van klanten:

De koppeling biedt de mogelijkheid om klanten vanuit AFAS te importeren naar Mailchimp. Dit wordt opgeslagen in een aangegeven lijst. Hiervoor worden alleen de algemene gegevens gebruikt aangezien Mailchimp niet de velden heeft om alle informatie op te slaan. Denk aan; voornaam, achternaam, adresgegevens, eventueel bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer. Dit is gebaseerd op de standaard Profit_Debtor of Profit_Contact connector. Daarnaast zijn uitbreidingen mogelijk.

 • DebtorName
 • AddressLine 1/3/4
 • TelNr
 • Email
 • CreateDate
 • DateModified